انجمن معتادان گمنام UK

بهبودی چیست؟

بهبودی چیست؟

بهبودی چیست؟

بهبودی چیست؟ تعریف بهبودی در فرهنگ لغت، «برگشتن به یک حالت اولیه » است. ولی این معنی ممکن است برای بعضی از ما شبهه ایجاد کند، چرا که «حالت اولیه » ما ممکن است چندان هم خوش و خرم نبوده باشد.
در هیج دوره ای یادم نمی آید دست کم اندکی خرابکاری نکرده باشم، اگر چه نمی توانم این را با هر کسی در میان بگذارم. یادم هست حتی وقتی خیلی کم سن بودم از هر چیزی استفاده می کردم تا حالم را بهتر کند، با فریبکاری و ناصادقی و با احساس عدم تعلق. چنین احساساتی ممکن است از اول آن همه فراگیر و آشفته کننده نبوده باشند، ولی همیشه با من بوده اند. اولین باری که معنی بهبودی را پیدا کردم، مطمئن نبودم همان چیزی باشد که در طلبش بودم. آیا واقعا دلم میخواست به حالت اولیه خود برگردم؟ اما پس از اینکه مدتی در مورد آن فکر کردم، فهمیدم منظور از بهبودی، برگشتن به «یک حالت اولیه » است نه لزوما به حالت اولیه خودم. برای درک بهتر اینکه تعریف بهبودی چگونه در برنامه معتادان گمنام جای دارد، و همچنین برای درک و شناخت خودم بعنوان یک معتاد، معتاد در حال بهبودی و یک انسان، لازم است اول ببینم NA برای من بعنوان یک معتاد در حال بهبودی چه نقشی در اجتماع قائل است. هدف من از بهبودی این است که عضوی مفید و سازنده در اجتماع باشم، رشد کنم و به رشد دیگران کمک کنم. بر خلاف گذشته بجای گرفتن، در پی بخشیدن باشم و با این اصل روحانی که می گوید منافع مشترک، مهم تر از منفعت شخصی من است زندگی کنم. دیگر در زندگی در ازای هیچ، توقع چیزی نداشته باشم یا اگر به دیگران بدی کردم انتظار نداشته باشم به خودم برنگردد. این باید همان حالت اولیه ای باشد که از آن صحبت میکنند. شاید تلاش من، نه برای برگشتن به حالت اولیه خودم، بلکه به حالت اولیه و اصلی انسان بودن باشد، بازگشت بسوی آنچه که میخواستم باشم تا آنچه که قبلا بوده ام. در بهبودی روش جدیدی برای زندگی کردن پیدا میکنیم. شاید این امر برای من تازگی داشته باشد، ولی برای آنهایی که همانگونه زندگی میکنند که میخواستند، لزوما چیز تازه ای نیست. بهبودی برای من یعنی متفاوت بودن با آنچه که در گذشته بودهام. تلاش برای زندگی کردن بر اساس اصول روحانی، کمک به انسانیت با انجام یک کار درست و کمک به دیگران برای آنکه چگونه زندگی کردن را بیاموزند. شاید هرگز کسی نشدهام که قرار بود باشم، اما به این معنی نیست که دیگر برای شروع دیر باشد. آرزوهای خفته بیدار میشوند و فرصتهای تازه پدید میآیند. به راستی که ما بهبود پیدا میکنیم.
گمنام Anonymous
مجله ضربان قلب. شماره سپتامبر و اکتبر 2019
,25 Volume( 2019 The Heartbeat, Sep-Oct2015 reprinted from Nov-Dec ,)5 Number

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا