انجمن معتادان گمنام UK

برگه خواندنی فقط برای امروز

برگه خواندنی فقط برای امروز

برگه خواندنی فقط برای امروز

برگه خواندنی فقط برای امروز

برگه خواندنی فقط برای امروز
برگه خواندنی فقط برای امروز

فقط برای امروز

به خودت بگو فقط برای امروز ، افکارم را بر بهبودی ام متمرکز خواهم کرد زندگی می کنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روز خوبی خواهم داشت.

فقط برای امروز، به کسی در NA اعتماد خواهم کرد، کسی که مرا باور دارد و می خواهد در بهبودی ام به من کمک کند.

فقط برای امروز، برنامه ای خواهم داشت و سعی خواهم کرد آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم. فقط برای امروز، به کمک NA سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگی ام نگاه کنم.

فقط برای امروزه ترسی نخواهم داشت و به روابط تازه ام و آنها که چیزی مصرف نمی کنند و راه تازه ای برای زندگی پیدا کرده اند، فکر خواهم کرد. مادامی که این راه را دنبال کنم، از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت.

اما وقتی وارد برنامه معتادان گمنام شدیم، تصمیم گرفتیم زندگی مان را به مراقبت نیرویی برتر بسپاریم. چنین تسلیمی ما را از زیر بار سنگین گذشته و نیز ترس از آینده خلاص می کند. به این ترتیب، از دیدگاه درست تری می توانیم به موهبت «امروز» بنگریم. برگه خواندنی,فقط برای امروز,کابوس مواد مخدر,یک معتاد در حال بهبودی

ما زندگی را چنان که همین اکنون هست می پذیریم و از آن لذت می بریم. وقتی از پذیرش واقعیت امروز سر باز می زنیم، ایمان مان به آن نیروی برتر را انکار می کنیم. این کار فقط باعث می شود بیشتر رنج بکشیم.
ما یاد می گیریم که امروز موهبتی است ناپایدار. با این باور، بی اهمیت بودن گذشته و آینده، و همچنین اهمیت اعمال امروز برایمان ملموس می شود. و این، زندگی ما را ساده تر می کند.

وقتی افکارمان را بر امروز متمرکز می کنیم، کابوس مواد مخدر در پرتو ظهور واقعیتی تازه محو می شود. در می یابیم در دشواری ها می توانیم برای بیان احساسات مان، به یک معتاد در حال بهبودی دیگر اعتماد کنیم. با در میان گذاشتن گذشته مان با معتادان دیگر، متوجه می شویم که منحصر به فرد نیستیم، و پیوندهای مشترکی با یکدیگر داریم. گفت و گو با سایر اعضای NA، راهی است برای تجلی آن نیروی برتر در وجود ما؛ …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا