انجمن معتادان گمنام UK

اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا

اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا

اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا

اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا

خدمات جهانی دو وبینار آزاد برای عموم اعضای انجمن، برگزار می کند.. تاریخ ها و موضوعات و لینک وبینارها به شرح زیر میباشد:

جلسه اول : شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ ( March 13 ) ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت ایران ( 7:00 pm به وقت انگلستان)،  به مدت دو ساعت با موضوع : چگونه جلسات مجازی به سیستم خدماتی متصل می شوند؟

با آدرس :  https://naws.zoom.us/j/99547089201

جلسه دوم :شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ ( 20 March ) ساعت ۱۰:۳۰ شب به وقت ایران ( 7:00 pm به وقت انگلستان) به مدت دو ساعت با موضوع: فعالیت کنونی در خدمات جهانی NA

با آدرس : https://naws.zoom.us/j/94814793098

این وبینار همزمان با zoom و پخش مستقیم در YouTube خواهد بود. اطلاعات ورود به سیستم زوم در زیر است و لینک پخش مستقیم در صفحه پروژه خدمات محلی با شروع وبینار ارسال خواهد شد :

www.na.org/toolbox

 

 

با آن که ما اقرار مى‌کنیم که زندگى‌مان غیر قابل اداره بوده است، امّا گاه اقرار به این که نیاز به کمک داریم براى‌مان مشکل است. خود رأیى ما ، در دوران بهبودى ، گرفتارى‌هاى زیادى براى‌مان به بار مى‌آورد. ما همیشه مى‌خواهیم که همه چیز بر وفق مرادمان باشد و آن را مطالبه مى‌کنیم، امّا با توجه به تجربه‌هاى گذشته خود، مى‌بایست، فهمیده باشیم که راه ما به جایى نمى‌رسد. اصل تسلیم شدن، ما را به راهى از زندگى هدایت مى‌کند که در آن نیروى مورد نیازمان را از یک نیروى برتر از خودمان دریافت مى‌کنیم. تسلیم روزانه در مقابل نیروى برتر‌مان، کمک‌هایى را که بدان نیازمندیم، براى‌مان تأمین مى‌کند. براى معتادان، پذیرفتن و قبول کردن، کارمشکلى است. این مسئله در بهبودى ما نقش بسیار مهمّى دارد. وقتى ما از پذیرش چیزى خوددارى مى‌کنیم، در واقع نیروى برترمان را انکار کرده‌ایم. تمام نگرانى‌هاى ما، به خاطر کمبود ایمان است.

تسلیم اراده‌ مان، باعث مى‌شود که ما با یک نیروى برتر، ارتباط برقرار کنیم. او قادر است، خلاء درونى ما که هیچ چیز قادر به پر کردن آن نبوده است، را پُر کند. ما آموخته‌ایم به خداوندى که هر روز یارى‌مان مى‌دهد اعتماد کنیم. فقط براى امروز زندگى کردن ، نگرانى‌هاى گذشته و ترس از آینده را فرو مى‌نشاند. ما آموخته‌ایم که تمام کارهایى را که لازم است انجام شود، انجام دهیم و نتیجه کار را به نیروى برتر‌مان بسپاریم.

برنامه معتادان‌گمنام، یک برنامه روحانى است. با تأکید فراوان پیشنهاد مى‌کنیم اعضاى ما سعى کنند یک نیروى برتر که براى خودشان قابل درک باشد، پیدا کنند. بعضى از ما تجربه‌هاى روحانى عمیقى ازسرگذرانده ایم که ماهیتى پُرشور و الهام‌ گونه داشته‌اند. امّا براى سایرین، بیدارى روحانى، به مرور و به آهستگى پدید مى‌آید. ما در یک فضاى پذیرا، با احترام متقابل به اعتقادات یکدیگر، بهبود پیدا مى‌کنیم. سعى مى‌کنیم با تکبر و احساس حق به جانب بودن، خودمان را فریب ندهیم. همان‌طور که در زندگى روزانه، ایمان‌مان قوى‌تر مى‌شود، به مرور متوجّه مى‌شویم که نیروى برتر‌مان، توان و راهنمایى مورد نیاز را در اختیارمان مى‌گذارد.

فصل نهم کتاب پایه

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا