انجمن معتادان گمنام UK

اصول و رهبری در خدمات NA

اصول و رهبری در خدمات NA

اصول و رهبری در خدمات NA

اصول و رهبری در خدمات NA

اصول و رهبری,خدمات NA,انتشار پیام NA,مسئولیت‌پذیری NA

در مفهوم چهارم خاطرنشان شده که ما به منظور حمایت هر چه بهتر از گروه هایمان، به وجود رهبرانی تاثیر گذار در نظام خدماتی مان نیازمند هستیم. ما شاهد موفقیت فراوانی در رشد انجمن بوده ایم، به همین سبب شاید گاهی به نظر برسد که بیشتر کارهای NA به انجام رسیده است. وقتی فرصت شرکت در جلسات ما برای همه مهیاست، شاید همیشه روشن نباشد که برای پیش برد هدف اصلی، چه کارهای دیگری باید کرد. واقعیت این است که تمام کارهای خدمات ما مستلزم جریانی مستمر از استعداد، خلاقیت و تمایل اعضای ماست تا روند کمک به گروه ها در انتقال پیام NA استمرار یابد. ستادهای روابط عمومی، برگزاری پانل ها در زندان ها و بیمارستان ها، خطوط امداد، فهرست جلسات و وب سایت ها تنها بخش کوچکی از خدمات متعددی است که توسط آنها از گروه های ما حمایت می شود.

 

برای انجام این امور، ما نیازمند رهبران و ساختاری هستیم که از تلاش های دیگران حمایت کند و به آنها رهنمود ارائه دهد. تاثیرگذارترین رهبران در خدمات ،، کسانی هستند که هم اعضای دیگر را به فعالیت تشویق می کنند و هم در پی راه هایی برای بهبود خدمات موجود هستند؛ همچنین روش های ابتکاری و تازه ای که به انتشار پیام NA یاری رساند. همکاری با دیگران فقط سر آغاز کارهای خدماتی است. خدمت در NA باعث می شود بیش تر وقت ما صرف کمک مستقیم به معتادان در عذاب شود، و در ضمن تضمینی است برای بقای خود معتادان گمنام. به این ترتیب ما با ایثار کردن، از آن چه داریم محافظت می کنیم.
کتاب پایه، فصل «چه باید کرد؟ »

 

ویژگی های رهبران تاثیرگذار

 

رهبری تاثیرگذار به نوعی تضمین کننده کیفیت بهتر خدمت رسانی در NA خواهد بود شاید مهمترین نقش رهبری تاثیرگذار این است که در بکار بستن اصول الگو باشد و رهبران ما با پیروی از وجدان گروه چنانکه سنت دوم ایجاب می‌کند فروتنی شان را نشان می‌دهند یا وقتی طبق مفهوم پنجم و هشتم ما را از چند و چون وظایفی که بر عهده شان گذاشته شده آگاه می کنند درستکاری و مسئولیت‌پذیری را تجسم می بخشند رهبران ما وقتی در به کار بستن اصول ثابت قدم هستند آن درستکاری و رعایت گمنامی را که در سنت دوازدهم از ما خواسته شده است عملاً به تجلی درمی‌آورند .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا