انجمن معتادان گمنام UK

از معتادان جوان برای معتادان جوان این جزوه، نوشته اعضای جوان انجمن معتادان گمنام است؛ جوانانی که پاک مانده و راه جدیدی برای زندگی یافته اند.

از معتادان جوان برای معتادان جوان

از معتادان جوان برای معتادان جوان

این جزوه، نوشته اعضای جوان انجمن معتادان گمنام است؛ جوانانی که پاک مانده و راه جدیدی برای زندگی یافته اند. هم اکنون در سراسر جهان، اعضائ جوانی که هر یک به زبانی سخن می گویند، در NA در مسیر پاک شدن و پاک ماندن هستند. ما این ها را می نویسیم تا تجربه مان را در مورد به واقعیت پیوستن پیام NA با دیگران در میان بگذاریم؛ این پیام که هر معتادی، هر قدر هم جوان باشد، می تواند مصرف مواد مخدر را ترک کند، از وسوسه مصرف رهایی یابد، و راه جدیدی برای زندگی پیدا کند.

اغلب ما اعضای جوان، در جست وجوی نوعی راه و رسم جدید زندگی به معتادان گمنام نیامدیم. فقط از شیوه قبلی زندگی مان خسته شده بودیم. روزگارمان بیش تر به خشم و تنهایی و آزردگی و ترس می گذشت. نشئه کردن ظاهرا تنها چیزی بود که جواب مان را می داد، اما چیزی نگذشت که مواد مخدر زندگی مان را از اول هم خراب تر کرد. ما از درد و سرگردانی خسته شده بودیم، اما اصلا دوست نداشتیم به این فکر کنیم که مواد مخدر دارد مشکلات مان را دشوارتر می کند.

چه خودمان را معتاد می دانستیم چه نمی دانستیم، فکر کنار گذاشتن مواد بسیار سخت بود. اگر هم احیانا به فکر ترک می افتادیم، معمولا دوامی نداشت. اگر چنین وضعی به نظرتان آشناست، بعید نیست شما هم مثل ما باشید. برای ما، این جزوه فرصتی است تا آن چه را که دریافته ایم با شما در میان بگذاریم: این که کم سن و سالی مانع معتاد شدن ما نبود، و حالا هم دلیل نمی شود که ترک نکنیم. ما مصرف را ترک کردیم و اکنون در حال کشف راه و رسم تازه ای برای زندگی کردن هستیم. شاید جلساتی که شما در ان شرکت می کنید در حال حاضر عضو جوان نداشته باشند اما اگر پاک بمانید و همچنان به جلسات بیایید ما را پیدا خواهید کرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا