انجمن معتادان گمنام UK

آیا من معتاد هستم ؟

آیا من معتاد هستم ؟

آیا من معتاد هستم ؟

آیا من معتاد هستم ؟

تنها شما می توانید به این سوال پاسخ دهید. شاید این کار چندان آسان نباشد. ما در تمام دوران اعتیاد می گفتیم من می توانم از پس مواد برایم. این گفته و هم در ابتدا حقیقت داشت، حالا دیگر چنین نیست.

مواد مخدر ما را زیر سلطه خود در آورد. ما زندگی می کردیم که مصرف کنیم و مصرف می کردیم که زندگی کنیم. خیلی ساده، معتاد فردی است که زندگی اش در اختیار مواد مخدر باشد.

شاید شما اقرار کنید که با مواد مخدر مشکل دارید، ولی خود را معتاد ندانید. همه ما پیش داوری هایی در مورد معتاد داریم. معتاد بودن املا شرم آور نیست، منتها هنگامی که اقدامات مثبتی را در این مورد آغاز کرده باشید.

اگر احیانا مشکلات ما برایتان آشناست، شاید راه حل ما نیز را مناسب خود ببینید. سئوال های زیر را معتادانی طرح کرده اند که در معتادان گمنام در حال بهبودی هستند. اگر تردید دارید که معتاد هستید یا نه، چند دقیقه وقت بگذارید

و این سئوالها را بخوانید، و تا جایی که می توانید صادقانه به آنها پاسخ دهید. .. آیا هیچ گاه به تنهایی مواد مخدر مصرف می کنید؟

آیا من معتاد هستم ؟

“وقتی همسر یا شغل مناسبی پیدا کنم و غیره: قادر خواهم بود ترک کنم.

” اگر معتاد هستید، اول باید اقرار کنید که با مواد مخدر مشکل دارید تا بتوانید حرکت به سوی بهبودی را آغاز کنید.

پاسخ صادقانه شما به این پرسش ها، شاید تا حدی نشان دهد که مواد مخدر چه طور زندگی شما را غیرقابل اداره کرده است.

اعتیاد نوعی بیماری است که در صورت نداشتن برنامه بهبودی، عاقبتش زندان، تیمارستان، یا مرگ خواهد بود. آیا من معتاد هستم ؟

بسیاری از ما به این دلیل به معتادان گمنام آمدیم که مواد مخدر دیگر پاسخگوی انتظارات ما نبود. اعتیاد: سربلندی، عزت نفس، خانواده، کسانی را که دوست داریم و حتی میل به زندگی را از ما می گیرد.

برای ادامه مطلب پمفلت را از مسئول نشریات گروه های انجمن تهیه نمایید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا